Văn ban quy phạm pháp luật

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1437/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng 06/07/2017 Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng
1283/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc; trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa 26/05/2017 Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng
1180/2017/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng 18/05/2017 Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng
1079/2017/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế phân cấp quản lý vốn đầu tư công đối với các quận, huyện thuộc thành phố Hải Phòng 08/05/2017 Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng
96/2017-QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng 16/01/2017 Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng
3425/2016/QĐ-UBND Quyết định Về việc bãi bỏ Văn bản quy phạm pháp luật 30/12/2016 Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng
109/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh giá dịch vụ xe ra vào bến xe oto của công ty TNHH Một thành viên bến xe Hải Phòng 05/07/2016 Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đan Đức Hiệp
154/QĐ-UBND Về việc điều chỉnhh mức thu phí sử dụng lề đường, bến bãi mặt nước đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng chuyển khẩu hàng gửi kho ngoại quan trên địa bàn Thành phố Hải Phòng 07/05/2016 Nguyễn Hải Phong
50/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện lộ trình phân phối xăng sinh học trên địa bàn Thành phố Hải Phòng 07/05/2016
Luật số: 92/2015/QH13 Bộ luật Tố tụng Dân sự 25/11/2015 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Luật số: 87/2015/QH13 Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 20/11/2015 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Luật số: 80/2015/QH13 Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật 22/06/2015 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Luật số: 77/2015/QH13 Tổ chức chính quyền địa phương 19/06/2015 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
151/QĐ-UBND Ban hành chương trình công tác Tư pháp năm 2015 07/05/2015 Nguyễn Hải Phong
Luật số: 91/2015/QH13 Bộ luật Dân sự 24/01/2015 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Hiến pháp 2013 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 28/11/2013 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
42/2013/QH13 Luật tiếp công dân 07/07/2013 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng