Trang chủ

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Tuyên truyền thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021

Ngày đăng 05/11/2021 | 08:17 | Lượt xem: 45
Nội dung Kế hoạch Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 Xem nội dung kế hoạch tại đây

Ttuyên truyền Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng 30/07/2021 | 02:16 | Lượt xem: 230
NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Ngày 1/7/2021, Chính phủ ban hành...

Một số điểm mới trong Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14 về ưu đãi người có công với cách mạng

Ngày đăng 04/07/2021 | 10:30 | Lượt xem: 278
Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14 về ưu đãi người có công với cách mạng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021; Pháp lệnh gồm 7 chương và 58 điều, với nhiều điểm mới hướng tới nâng cao chế độ ưu đãi và...

Tìm hiểu quy định pháp luật về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử

Ngày đăng 20/04/2021 | 07:50 | Lượt xem: 149
Tìm hiểu quy định pháp luật về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử documentXem chi tiết tại đây

Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND"

Ngày đăng 23/03/2021 | 10:10 | Lượt xem: 154
Kế hoạch 609/KH-BTP 8/3/2021 của Bộ Tư pháp về tổ chức cuộc thi trực tuyến " về tìm hiểu cuộc thi tìm hiểu bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp " Thể lệ về tổ chức cuộc thi...

Nguyên tắc bỏ phiếu Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 19/03/2021 | 03:35 | Lượt xem: 282
1. Nguyên tắc bỏ phiếu 2. Danh sách cử tri

Một số quy định chung về Bầu cử và ứng cử

Ngày đăng 19/03/2021 | 02:59 | Lượt xem: 243
1. Một số quy định về ứng cử 2. Một số quy định về bầu cử

Hỏi đáp về bầu cử và tìm hiểu về Hội đồng nhân dân

Ngày đăng 19/03/2021 | 02:49 | Lượt xem: 255
Hỏi đáp về bầu cử (p1) Hỏi đáp về bầu cử (p2) Hỏi đáp về hội đồng nhân dân  

NGHỊ ĐỊNH 72/2020/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ VỀ TỔ CHỨC XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VÀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI DÂN QUÂN TỰ VỆ; Nghị định 78/2020/NĐ-CP VỀ SỸ QUAN DỰ BỊ

Ngày đăng 06/11/2020 | 09:16 | Lượt xem: 1039
Xem chi tiết Nghị định 78 năm 2020 tại đây Xem chi tiết Luật Dân quân tự vệ năm 2020 Xem chi tiết Nghị định 79 năm 2020 tại đây

Nghị định 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về xử phạt vi phạm hành chính ; Nghị định 97/2017/ND-CP

Ngày đăng 06/01/2020 | 04:20 | Lượt xem: 103
Xem Nghị định 81/2013/NĐ-CP tại đây Xem chi tiết Nghị định 97/2017/NĐ-CP tại đây

Hội nghị tuyên truyền luật hòa giải ở cơ sở tại phường Cầu Tre năm 2019

Ngày đăng 13/12/2019 | 09:47 | Lượt xem: 415
Thực hiện Chương trình Công tác năm 2019 và Chương trình số 15/CTr-UBND ngày 15/02/2019 của Ủy ban nhân dân phường Cầu Tre về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019. Nhằm phổ biến,...

Tuyên truyền triển khai thực hiện Luật Công an nhân dân năm 2018

Ngày đăng 18/04/2019 | 09:40 | Lượt xem: 386
Thực hiện Công văn số 477/VHTT ngày 17/4/2019 của Phòng Văn hóa - Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền kế hoạch triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018, Phòng Văn hóa và Thông...

Một số điểm mới của Luật Đặc xá năm 2018

Ngày đăng 18/04/2019 | 09:16 | Lượt xem: 364
Ngày 19/11/2018, Quốc hội ban hành Luật Đặc xá số 30/2018/QH14. Luật gồm 06 chương, 39 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019. Luật Đặc xá năm 2018 có những điểm mới so với Luật Đặc xá năm 2007

Tuyên truyền thực hiện Luật Tố cáo 2018

Ngày đăng 14/04/2019 | 03:56 | Lượt xem: 359
Thực hiện Công văn số 45/VHTT ngày 12/4/2019 của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận Ngô Quyền về việc triển khai thi hành Luật tố cáo năm 2018, UBND phường tuyên truyền triển khai thực hiện Luật Tố cáo

Tuyên truyền thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Ngày đăng 14/04/2019 | 03:40 | Lượt xem: 331
Thực hiện Công văn số 44/VHTT ngày 12/4/2019 của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận Ngô Quyền về việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, UBND phường tuyên truyền triển khai...

Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin

Ngày đăng 24/08/2018 | 04:19 | Lượt xem: 358
Việc tiếp cận thông tin được tạo ra trước ngày 01 tháng 7 năm 2018 được tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật có quy định về việc tiếp cận thông tin ban hành trước ngày Luật tiếp cận thông...

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1668
Tổng số truy cập: 5699486