Trang chủ

Tiếp cận thông tin

Danh mục thông tin cung cấp theo Luật Tiếp cận thông tin

Ngày đăng 17/07/2019 | 09:27 | Lượt xem: 137
1. Thông tin phải được công khai (Điều 17 Luật Tiếp cận thông tin): 1.1. Các thông tin sau đây phải được công khai rộng rãi: a. Văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hành chính có giá...

Danh mục thông tin cung cấp theo Luật Tiếp cận thông tin

Ngày đăng 19/05/2019 | 06:44 | Lượt xem: 191
a. Văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung; điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là một bên; thủ...

Quy chế nội bộ cung cấp thông tin tại Ủy ban nhân dân phường Cầu Tre

Ngày đăng 16/07/2018 | 08:48 | Lượt xem: 359
Quy chế này quy định về việc công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu câu của công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm cung cấp thông tin của UBND phường theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin

Cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ cung cấp thông tin của UBND phường Cầu Tre

Ngày đăng 16/07/2018 | 08:41 | Lượt xem: 349
Cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ cung cấp thông tin của UBND phường Cầu Tre

Các tài liệu hướng dẫn về Luật tiếp cận thông tin

Ngày đăng 16/07/2018 | 08:16 | Lượt xem: 358
Quyền tiếp cận thông tin là một trong những quyền cơ bản, quan trọng của công dân, được ghi nhận trong nhiều văn kiện quốc tế mà Việt Nam là thành viên, cũng như được khẳng định trong Hiến pháp năm...

Danh mục thông tin cung cấp theo Luật Tiếp cận thông tin

Ngày đăng 16/07/2018 | 08:12 | Lượt xem: 300
a. Văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung; điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là một bên; thủ...

Luật Tiếp cận thông tin năm 2016

Ngày đăng 13/07/2018 | 05:12 | Lượt xem: 301
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016.

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1632
Tổng số truy cập: 5699677