Trang chủ

Thực hiện Nghị quyết chuyên đề HĐND QUẬN

Điểm tuyên truyền, quảng bá cơ sở cung ứng thực phẩm an toàn các phường

Ngày đăng 02/06/2018 | 08:47 | Lượt xem: 118
Điểm tuyên truyền, quảng bá cơ sở cung ứng thực phẩm an toàn các phường

Nghị quyết 11/NQ-HĐND Tăng cường hiệu quả công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn Quận Ngô Quyền giai đoạn 2017-2021

Ngày đăng 02/04/2018 | 07:57 | Lượt xem: 84
Nghị quyết 11/NQ-HĐND Tăng cường hiệu quả công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn Quận Ngô Quyền giai đoạn 2017-2021

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/9/2017 của HĐND quận

Ngày đăng 02/04/2018 | 07:45 | Lượt xem: 96
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/9/2017 của Hội đồng nhân dân quận

Nghị quyết 12/NQ-HĐND tăng cường công tác quản lý nhà nước về vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn Quận Ngô Quyền giai đoạn 2017 - 2021

Ngày đăng 02/03/2018 | 07:31 | Lượt xem: 81
Nghị quyết 12/NQ-HĐND tăng cường công tác quản lý nhà nước về vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn Quận Ngô Quyền giai đoạn 2017 - 2021

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1904
Tổng số truy cập: 1904425