Trang chủ

HÀNH CHÍNH CÔNG

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 áp dụng tại UBND phường Cầu Tre
Ngày đăng 25/06/2021 | 08:19 | Lượt xem: 210

Ngày 25/6/2021, UBND phường Cầu Tre đã ban hành Quyế định số 245/QĐ-UBND Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND phường Cầu Tre;

Theo đó, Phường Cầu Tre xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cho việc thực hiện các thủ tục hành chính theo chức năng nhiệm vụ gồm: Sổ tay chất lượng, các quy trình hệ thống và 104 quy trình giải quyết thủ tục hành chính. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 223/QĐ-SCT ngày 12 tháng 05 năm 2020 của Chủ tịch UBND phường Cầu Tre về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015.

Xem chi tết Quyết định công bố Hệ thống Quản lý chất lượng Iso 9001 - 2015 tại đây

 

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1506
Tổng số truy cập: 5611271