Trang chủ

HÀNH CHÍNH CÔNG

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vưc Lao động thương binh và xã hội
Ngày đăng 02/08/2020 | 03:10 | Lượt xem: 141

Quy trình 1 xác nhận đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sỹ đơn đề nghị thăm viếng một liệt sỹ

Quy trình 2 ủy quyền hưởng trợ cấp phụ cấp ưu đãi

Quy trình 3 xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật

Quy trình 4 Đổi cấp lại giấy xác nhận khuyết tật

Quy trình 5 trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà sửa chữa nhà ở

Quy trình 6 trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

Quy trình 7 xá nhận hộ gia đình làm công tác nông nghiệp lâm nghiệp ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016 - 2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

Quy trình 8 công nhận hộ nghèo hộ cận nghèo phát sinh trong năm

Quy trình 9 công nhận hộ thoát nghèo hộ cận nghèo phát sinh trong năm

Quy trình 10 đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

Quy trình 11 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại nhà

Quyết định 12 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nghuyện tại cộng đồng

Quy trình 13 áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

Quy trình 14 chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

Quy trình 15 phê duyệt kế hoạch hỗ trợ can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bọa lực bóc lột bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Quy trình 16 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối vowis cá nhân người đại điện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thssn thích của trẻ em

Quy trình 17 thông báo nhận chăm sóc thay thế trẻ em đối với cá nhân người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

Quy trình 18 chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân gia đình nhận chăm sóc thay thế

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1728
Tổng số truy cập: 5699548