Trang chủ

HÀNH CHÍNH CÔNG

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vưc Giao thông vận tải
Ngày đăng 25/08/2020 | 02:09 | Lượt xem: 233

Quy trình 01 đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

Quy trình 02 đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

Quy trình 03 đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khai thác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

Quy trình 4 Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp phương tiện thay đổi tên tính năng kỹ thuật

Quy trình 5 Đăng ký phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng kýphương tiện

Quy trình 06 Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Quy trình 07 đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc đăng ký HKTT

Quy trình 8 cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

Quy trình 9 xóa đăng ký phương tiện

Quy trình 10 xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung

Quy trình 11 xác nhận việc trình kháng nghị đối với tàu biển tàu công vụ giàn di động tàu ngầm tàu lặn thủy phi cơ và phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB

/Quy trình 12 xác nhận việc trình kháng nghị đối phương tiện thủy nội địa tàu cá

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1594
Tổng số truy cập: 5699665