Trang chủ

HÀNH CHÍNH CÔNG

Quyết định Ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công tại UBND phường Cầu Tre

Ngày đăng 07/07/2021 | 07:55 | Lượt xem: 173
Quyết định Ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công tại UBND phường Cầu Tre Xem chi tiết Quyết định tại đây

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 áp dụng tại UBND phường Cầu Tre

Ngày đăng 25/06/2021 | 08:19 | Lượt xem: 265
Ngày 25/6/2021, UBND phường Cầu Tre đã ban hành Quyế định số 245/QĐ-UBND Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND...

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vưc Lao động thương binh và xã hội

Ngày đăng 02/08/2020 | 03:10 | Lượt xem: 142
Quy trình 1 xác nhận đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sỹ đơn đề nghị thăm viếng một liệt sỹ Quy trình 2 ủy quyền hưởng trợ cấp phụ cấp ưu đãi Quy trình 3 xác định lại mức độ khuyết...

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vưc Thanh Tra

Ngày đăng 25/08/2020 | 02:58 | Lượt xem: 231
Quy trình 01 giải quyết khiếu nại lần đầu Quy trình 02 giải quyết tố cáo Quy trình 03 Tiếp công dân Quy trình 4 xử lý đơn thư

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vưc Giao thông vận tải

Ngày đăng 25/08/2020 | 02:09 | Lượt xem: 233
Quy trình 01 đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Quy trình 02 đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường...

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vưc Văn hóa, thể thao và gia đình

Ngày đăng 25/08/2020 | 11:02 | Lượt xem: 299
Quy trình thông báo tổ chức lễ hội Quy trình xét tặng gia đình văn hóa hằng năm Quy trình xét tặng giấy khen gia đình văn hóa Quy trình thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân ...

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Ngày đăng 25/08/2020 | 10:06 | Lượt xem: 224
Quy trình cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Quy trình thành lập nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập Quy trình sáp nhập chia tách nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc...

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ

Ngày đăng 24/07/2020 | 04:19 | Lượt xem: 126
Quy trình 01 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng Quy trình 2 bổ sung hoạt động tín ngưỡng Quy trình 3 Đăng ký hoạt động tôn giáo tập trung Quy trình 04 thông báo danh mục hoạt động tôn...

Quy trình Hệ thống ISO 9001-2015

Ngày đăng 24/08/2020 | 11:31 | Lượt xem: 179
Mô hình HTQLCL ISO 9001 - 2015 Quy trình 01 Quy trình 2 Quy trình 3 Quy trình 4 Quy trình 5

Lĩnh vực Tài Nguyên và Môi trường

Ngày đăng 24/08/2020 | 02:14 | Lượt xem: 227
Quy trình giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND

Phụ lục Danh mục Quy trình hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015

Ngày đăng 19/05/2020 | 09:34 | Lượt xem: 234
Phụ lục Danh mục quy trình hệ thống QLCL Theo TCVN ISO 9001:2015

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Công thương

Ngày đăng 19/07/2017 | 03:49 | Lượt xem: 598
Xem chi tiết quy trình tại đây

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Văn phòng

Ngày đăng 19/07/2017 | 03:44 | Lượt xem: 600
Xem chi tiết quy trình tại đây

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khiếu nại Tố cáo

Ngày đăng 19/07/2017 | 03:39 | Lượt xem: 555
Xem chi tiết quy trình tại đây

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ

Ngày đăng 19/07/2017 | 03:35 | Lượt xem: 497
Xem chi tiết quy trình tại đây

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1572
Tổng số truy cập: 5699619