Trang chủ

Nội quy "Một cửa"

Quyết định Ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công tại UBND phường Cầu Tre

Ngày đăng 07/07/2021 | 07:55 | Lượt xem: 173
Quyết định Ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công tại UBND phường Cầu Tre Xem chi tiết Quyết định tại đây

Quyết định về việc Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại phường Cầu Tre

Ngày đăng 25/02/2017 | 04:51 | Lượt xem: 570
Bộ phận tiếp nhân thực hiện chức năng, nhiệm vụ đúng quy định tại Quyết định số: 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế...

Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính theo cơ chế “Một cửa” Tại Ủy ban nhân dân phường Cầu Tre

Ngày đăng 09/06/2016 | 04:42 | Lượt xem: 543
Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính theo cơ chế “Một cửa” Tại Ủy ban nhân dân phường Cầu Tre

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1609
Tổng số truy cập: 5699648