Trang chủ

Cải cách hành chính

Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước Phường Cầu Tre (giai đoạn 2021-2025)

Ngày đăng 05/11/2021 | 08:44 | Lượt xem: 52
Kế hoạch  thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước Phường Cầu Tre (giai đoạn 2021-2025) Xem chi tiết nội dung kế hoạch tại đây

Tuyên truyền nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) về kiểm soát tham nhũng khu vực công thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 05/11/2021 | 08:29 | Lượt xem: 51
CHỈ THỊ SỐ 10/CT-TTG NGÀY 22/4/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Chính phủ ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây...

Triển khai đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 12/10/2021 | 08:09 | Lượt xem: 110
 Để đánh giá và tự chấm điểm kết quả  thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 của thành phố trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần theo yêu cầu của Bộ Nội vụ,...

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng (giai đoạn 2021 – 2025)

Ngày đăng 03/10/2021 | 08:01 | Lượt xem: 118
– Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đạt mục tiêu chung được Chính phủ đề ra tại Nghị quyết số 76/NQ-CP về tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực,...

Phường Cầu Tre: Triển khai nhiều giải pháp về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2021 – 2022

Ngày đăng 09/09/2021 | 08:54 | Lượt xem: 91
Ngày 09/09/2021, Ủy ban nhân dân quận ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND của về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2021 – 2022 của thành phố Hải Phòng tại phường Cầu Tre. I. MỤC TIÊU...

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 áp dụng tại UBND phường Cầu Tre

Ngày đăng 25/06/2021 | 08:19 | Lượt xem: 265
Ngày 25/6/2021, UBND phường Cầu Tre đã ban hành Quyế định số 245/QĐ-UBND Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND...

Tuyên truyền việc triển khai ứng dụng Vss-ID để khám chữa bênh BHYT

Ngày đăng 16/06/2021 | 04:30 | Lượt xem: 217
Xem hướng dẫn  dăng ký giao dịch tài khoản trên ứng dụng VSSID Xem hướng dẫn tại đây

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính

Ngày đăng 09/04/2021 | 11:15 | Lượt xem: 177
Quyết định Kết quả Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính Quyế định phê duyệt công bố chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài...

Quận Ngô Quyền luôn duy trì kết quả cải cách hành chính trong top đầu các quận của thành phố

Ngày đăng 06/01/2021 | 09:47 | Lượt xem: 529
Vừa qua, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân - Trưởng Đoàn kiểm tra số 1 của UBND thành phố kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 tại UBND quận Ngô Quyền....

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1573
Tổng số truy cập: 5699658