Trang chủ

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Tuyên truyền triển khai thực hiện Luật Công an nhân dân năm 2018

Ngày đăng 18/04/2019 | 09:40 | Lượt xem: 204
Thực hiện Công văn số 477/VHTT ngày 17/4/2019 của Phòng Văn hóa - Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền kế hoạch triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018, Phòng Văn hóa và Thông...

Một số điểm mới của Luật Đặc xá năm 2018

Ngày đăng 18/04/2019 | 09:16 | Lượt xem: 202
Ngày 19/11/2018, Quốc hội ban hành Luật Đặc xá số 30/2018/QH14. Luật gồm 06 chương, 39 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019. Luật Đặc xá năm 2018 có những điểm mới so với Luật Đặc xá năm 2007

Tuyên truyền thực hiện Luật Tố cáo 2018

Ngày đăng 14/04/2019 | 03:56 | Lượt xem: 194
Thực hiện Công văn số 45/VHTT ngày 12/4/2019 của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận Ngô Quyền về việc triển khai thi hành Luật tố cáo năm 2018, UBND phường tuyên truyền triển khai thực hiện Luật Tố cáo

Tuyên truyền thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Ngày đăng 14/04/2019 | 03:40 | Lượt xem: 160
Thực hiện Công văn số 44/VHTT ngày 12/4/2019 của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận Ngô Quyền về việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, UBND phường tuyên truyền triển khai...

Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin

Ngày đăng 24/08/2018 | 04:19 | Lượt xem: 192
Việc tiếp cận thông tin được tạo ra trước ngày 01 tháng 7 năm 2018 được tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật có quy định về việc tiếp cận thông tin ban hành trước ngày Luật tiếp cận thông...

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 2127
Total visited: 2129511