Trang chủ

Tin mới

Phường Cầu Tre ra mắt mô hình vận độnng nhân dân tham giaphân loại, xử lý rác thải đầu nguồn tại hộ gia đình
Ngày đăng 03/07/2020 | 03:01 | Lượt xem: 30

Thực hiện kế hoạch số 14/KH-MT, ngày 02/01/2020 của ban thường trực UBMTTQ Việt Nam quận về việc triển khai chỉ đạo xây dựng mô hình điểm "Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh";

Căn cứ  Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của Hội đồng nhân dân Quận Ngô Quyền về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 28/9/2017 về tăng cường hiệu quả công tác quản lý vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn quận giai đoạn 2017- 2021 của HĐND quận.

Ngày 03/7/2020, Uỷ ban MTTQVN phối hợp UBND phường Cầu Tre Ra mắt mô hình vận độnng nhân dân tham giaphân loại, xử lý rác thải đầu nguồn tại hộ gia đình trên địa bàn phường. Tới dự có bà Nguyễn Thu Thủy - Trưởng phòng Đoàn thể và tổ chức Hội Ban Dân vận Thành ủy; Phạm Thị Ngọc Hân - Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; bà Trần Thị Liên - PCT HĐND quận; bà Đinh Thị Lương - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam quận, Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam phường và nhân dân Tổ dân phố số 8

Ra mắt mô hình nhăm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong bảo vệ môi trường nói chung, giữ gìn vệ sinh môi trường sống nói riêng; sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hạn chế phát thải chất thải rắn trong đời sống sinh hoạt của nhân dân. Giảm khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh từ các hộ gia đình phải vận chuyển, xử lý; đồng thời tăng cường tái sử dụng chất thải hữu cơ, tạo nguồn phân bón sạch cho cây trồng, giảm chi phí trong sản xuất nông nghiệp; giảm thiểu ô nhiễm và các dịch bệnh từ rác thải gây ra, tạo cảnh quan môi trường - sanh - sạch - đẹp. Bằng nhiều biện pháp tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức của người dân trong công tác vệ sinh môi trường, trong việc phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình; phân công tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc trong quá trình thực hiện.

 Cấp ủy, chính quyền các cấp cần xác định việc phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác bảo vệ môi trường gắn với xây dựng đô thị văn minh; công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ trong việc tổ chức thực hiện. Sự phối hợp giữa ban, ngành, đoàn thể của phường với UBND phường chặt chẽ hơn, từ công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và tổ chức người dân thực hiện phân loại, xử lý rác thải tại gia đình; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

 Nội dung, nhiệm vụ cụ thể

Thường xuyên tuyên truyền tới người dân về công tác vệ sinh môi trường, lợi ích của việc phân loại, xử lý rác thải; Hướng dẫn về quy trình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình.  Vận động, tổ chức cho nhân dân tham gia triển khai mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình; đưa việc phân loại, xử lý rác tại hộ gia đình vào nội dung đánh giá, công nhận tổ dân phố và gia đình văn hóa; làm cơ sở cho công tác thi đua - khen thưởng và xét công nhận tổ dân phố hằng năm. Hướng dẫn các hộ gia đình phân loại, lựa chọn hình thức xử lý rác đảm bảo vệ sinh môi trường, đạt hiệu quả. Vận động cán bộ, đảng viên tự đầu tư để thực hiện mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại gia đình.  Tuyên truyền, vận động các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên và nhân dân về các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; những quy định trong về bảo vệ môi trường và tích cực tham gia hoạt động bảo vệ môi trường.  Xây dựng phong trào phân loại, xử lý rác tại hộ gia đình được gắn lồng ghép với thực hiện các nội dung của Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đảm bảo hiệu quả thiết thực, góp phần đẩy mạnh phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường".

Tổ chức tuyên truyền trong nhân dân về bảo vệ môi trường

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về nguyên nhân, tác hại gây ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu; tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phân loại rác thải đầu nguồn. Phát túi đựng rác 2 màu cho nhân dân, quy định màu túi đựng rác hữu cơ và rác vô cơ.

Tuyên truyền sử dụng hiệu quả nguồn nước tiết kiệm và hợp lý trong sản xuất và sinh hoạt; tuyên truyền bảo vệ an toàn hệ thống thoát nước... góp phần phát triển bền vững, giảm thiểu thiệt hại. Lồng ghép các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu trong phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường", xóa đói giảm nghèo, chương trình phòng chống thiên tai, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường, giảm tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo, tăng thu nhập bình quân và an sinh xã hội.

Tuyên truyền trực quan: Treo biểu ngữ, bảng tin, panô, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu, các thông điệp về môi trường, biến đổi khí hậu tại những nơi công cộng, nơi tập trung đông người,…

Tuyên truyền thông qua các buổi nói chuyện, sinh hoạt chuyên đề, hội nghị nhân dân, họp tổ dân phố... Qua đó, cung cấp các tờ rơi, tranh cổ động, áp phích tuyên truyền về phòng chống biến đổi khí hậu.

 Tổ chức các hoạt động vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường.

Tổ chức ngày hội sống xanh, ra quân làm vệ sinh môi trường ; thu gom xử lý chất thải, rác thải; giải quyết những vấn đề bức xúc, tồn đọng trên địa bàn dân cư, lồng ghép các hoạt động, phong trào bảo vệ môi trường, trồng, chăm sóc bảo vệ cây xanh...

Tổ chức ký cam kết của các hộ gia đình tham gia bảo vệ môi trường, hành động ứng phó với biến đổi khí hậu. Phát huy dân chủ ở cơ sở tham gia giám sát việc quy hoạch, thiết kế, thi công các công trình trên địa bàn. Giám sát quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, phối hợp kiểm tra việc thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước tại địa phương.  Phối hợp với chính quyền, các ngành chức năng trong khả năng, chức trách, nhiệm vụ để từng bước cải thiện tình trạng suy thoái, ô nhiễm môi trường./.

Bài và ảnh QTM PCT

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 1613
Total visited: 3029929