Trang chủ

Bản tin phường

UBND Quận Ngô Quyền tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 5/2020
Ngày đăng 10/05/2020 | 02:05 | Lượt xem: 55

y ban nhân dân Quận Ngô Quyền tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 5/2020, cụ thể như sau:

1. Thời gian: ½ ngày, từ 14h00 ngày 12/5/2020.

2. Địa điểm: Phòng họp 2C – UBND quận (Số 19 Đà Nẵng, phường Máy Tơ)

3. Chủ trì Hội nghị: Lãnh đạo UBND quận

4. Đề nghị các doanh nghiệp:

- Đăng ký tham dự đối thoại.

- Gửi trước câu hỏi (nếu có) theo địa chỉ: UBND Quận Ngô Quyền (số 19 Đà Nẵng, phường Máy Tơ) hoặc gửi vào email: ubngoquyen@haiphong.gov.vn trước ngày 11/5/2020 để tổng hợp (liên hệ: đồng chí Ngô Thị Hồng, số điện thoại: 0225.355.0952).

Điện thoại đường dây nóng: 098.792.8887

Đề nghị doanh nghiệp đăng ký tham dự hoặc gửi kiến nghị: nêu rõ trên, địa chỉ, điện thoại liên hệ.

Thông báo này thay cho Giấy mời.

 

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 1593
Total visited: 3029796