Trang chủ

HÀNH CHÍNH CÔNG

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Công thương

Ngày đăng 19/07/2017 | 03:49 | Lượt xem: 365
Xem chi tiết quy trình tại đây

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Văn phòng

Ngày đăng 19/07/2017 | 03:44 | Lượt xem: 378
Xem chi tiết quy trình tại đây

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khiếu nại Tố cáo

Ngày đăng 19/07/2017 | 03:39 | Lượt xem: 369
Xem chi tiết quy trình tại đây

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ

Ngày đăng 19/07/2017 | 03:35 | Lượt xem: 316
Xem chi tiết quy trình tại đây

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế

Ngày đăng 19/07/2017 | 03:30 | Lượt xem: 272
  Xem chi tiết quy trình tại đây

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Ngày đăng 19/07/2017 | 03:23 | Lượt xem: 266
Xem chi quy trình tại đây

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa thông tin

Ngày đăng 19/07/2017 | 03:12 | Lượt xem: 277
Xem chi tiết quy trình tại đây

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên môi trường

Ngày đăng 18/07/2017 | 02:38 | Lượt xem: 277
Xem chi tiết quy trình tại đây

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp

Ngày đăng 18/07/2017 | 02:30 | Lượt xem: 268
Xem chi tiết quy trình tại đây

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực LĐTBXH

Ngày đăng 18/07/2017 | 01:58 | Lượt xem: 276
Xem chi tiết quy trình tại đây

Nội quy Tiếp công dân

Ngày đăng 09/06/2015 | 05:03 | Lượt xem: 327
NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN (Ban hành kèm theo Quyết định số: 122/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 Của Ủy ban nhân dân phường Cầu Tre)

Quyết định về việc Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại phường Cầu Tre

Ngày đăng 25/02/2017 | 04:51 | Lượt xem: 390
Bộ phận tiếp nhân thực hiện chức năng, nhiệm vụ đúng quy định tại Quyết định số: 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế...

Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính theo cơ chế “Một cửa” Tại Ủy ban nhân dân phường Cầu Tre

Ngày đăng 09/06/2016 | 04:42 | Lượt xem: 368
Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính theo cơ chế “Một cửa” Tại Ủy ban nhân dân phường Cầu Tre

Mục tiêu chất lượng năm 2016 - 2017 UBND phường Cầu Tre

Ngày đăng 25/04/2017 | 10:13 | Lượt xem: 319

Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã

Ngày đăng 17/01/2016 | 08:36 | Lượt xem: 245
* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo hợp lệ. * Trình tự thực hiện: - Bước 1. Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trước khi tổ chức quyên...

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 1475
Total visited: 2326642