Trang chủ

Hội đồng nhân dân

Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân phường Khóa VIII nhiệm kỳ 2016 – 2021 thành công tốt đẹp

Ngày đăng 08/06/2016 | 02:49 | Lượt xem: 189
Thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, luật bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HDND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, thực hiện hướng dẫn 04-HD/UBND ngày 8/6/2016 của UBND...
Showing 11 - 11 of 11 results.
No video found

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 1756
Total visited: 2016086