Trang chủ

Hội đồng nhân dân

Quyết định triệu tập và dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ Tư HĐND phường Cầu Tre khoá VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 13/06/2017 | 08:22 | Lượt xem: 352
Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 27/12/2016 của HĐND phường về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND phường quyết định triệu tập Kỳ họp thứ...

Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 3 HĐND phường khoá VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 04/06/2017 | 09:31 | Lượt xem: 216
Căn cứ Báo cáo số 03/BC-HĐND ngày 20/12/2016 của Hội đồng nhân dân phường về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kì họp thứ 3 HĐND phường khóa VIII, UBND phường báo cáo kết quả giải quyết...

Kỳ họp thứ ba HĐND phường khóa VIII nhiệm kỳ 2016-2021 thành công tốt đẹp

Ngày đăng 21/01/2017 | 08:00 | Lượt xem: 172
hực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 23/8/2016 của HĐND phường Cầu Tre nhiệm kỳ 2016-2021

Chuẩn bị kỳ họp thứ 3 HĐND Quận, Phường, UBMTTQ phối hợp với UBND phường tổ chức tiếp xúc cử tri

Ngày đăng 18/11/2016 | 10:52 | Lượt xem: 231
Chuẩn bị kỳ họp thứ 3 HĐND Quận, Phường, UBMTTQ phối hợp với UBND phường tổ chức  tiếp xúc cử tri . Ngày 18/11 tổ đại biểu HĐND quận tiếp xúc với đại cử tri; trong 2 ngày 26,27/11; 27 đại...

Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân phường Khóa VIII nhiệm kỳ 2016 – 2021 thành công tốt đẹp

Ngày đăng 08/06/2016 | 02:49 | Lượt xem: 189
Thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, luật bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HDND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, thực hiện hướng dẫn 04-HD/UBND ngày 8/6/2016 của UBND...
Showing 11 - 15 of 15 results.
No video found

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 1708
Total visited: 2908434