Trang chủ

Hội đồng nhân dân

Kỳ họp thứ 11 HĐND phường Cầu Tre khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 20/12/2019 | 03:47 | Lượt xem: 77
Ngày 19/12/2019, HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tiến hành kỳ họp thứ 11. Kỳ họp được tổ chức trong thời gian 01 ngày, với tinh thần trách nhiệm của các đại biểu và các cơ quan phục vụ,...

Kỳ họp thứ 10 HĐND phường Cầu Tre khóa VIII (nhiệm kỳ 2016-2021) (Bất thường)

Ngày đăng 03/10/2019 | 03:50 | Lượt xem: 92
Chiều 3/10/2019 Kỳ họp thứ 10 HĐND phường (bất thường) đã được diễn ra trang trọng .Tới dự có các đ/c lãnh đạo Thường trực HĐND Quận, các phòng ban chuyên môn Quận uỷ - UBND quận Ngô Quyền, các...

Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) HĐND Quận Ngô Quyền khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 04/07/2019 | 09:56 | Lượt xem: 165
Chiều 4/7, HĐND Quận Ngô Quyền khoá XVIII tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) nhằm thông qua Tờ trình về phương án nhập phường Cầu Đất và Phường Lương Khánh Thiện.

Khai mạc Kỳ họp thứ 11 HĐND Quận Ngô Quyền khoá XVIII (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Ngày đăng 20/06/2019 | 09:51 | Lượt xem: 227
Sáng 19/6, HĐND Quận Ngô Quyền khoá XVIII (nhiệm kỳ 2016 - 2021) tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 11 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm...

Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân phường

Ngày đăng 16/01/2019 | 01:11 | Lượt xem: 248
Giám sát là một trong những chức năng chủ yếu của Hội đồng nhân dân (HĐND). Thực tiễn hoạt động của HĐND trong những năm qua cho thấy, HĐND đã có nhiều cố gắng để tăng cường công tác giám sát việc...

Đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ bảy HĐND quận khoá XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 17/11/2017 | 03:10 | Lượt xem: 489
Sáng ngày 16 tháng 11 năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Cầu Tre phối hợp với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường tổ chức Hội nghị Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân...

Hội nghị tiếp xúc cử tri thông báo kết quả kỳ họp thứ 6 chuyên đề HĐND quận khóa 18

Ngày đăng 16/10/2017 | 09:51 | Lượt xem: 354
Ngày 10/10/2017, UBND – HĐND -UB MTTQ Việt Nam phường Cầu Tre thống nhất phối hợp với Tổ Đại biểu HĐND Quận Ngô Quyền tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri thông báo kết quả kỳ họp thứ 6 chuyên đề...

Kỳ họp thứ năm – HĐND quận Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 07/07/2017 | 07:48 | Lượt xem: 290
Ngày 06/7/2017, tại Hội trường lớn Quận Ngô Quyền đã khai mạc kỳ họp thứ năm – HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Quyết định triệu tập và dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ Tư HĐND phường Cầu Tre khoá VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 13/06/2017 | 08:22 | Lượt xem: 346
Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 27/12/2016 của HĐND phường về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND phường quyết định triệu tập Kỳ họp thứ...

Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 3 HĐND phường khoá VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 04/06/2017 | 09:31 | Lượt xem: 213
Căn cứ Báo cáo số 03/BC-HĐND ngày 20/12/2016 của Hội đồng nhân dân phường về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kì họp thứ 3 HĐND phường khóa VIII, UBND phường báo cáo kết quả giải quyết...
No video found

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 1516
Total visited: 2314104