Trang chủ

Báo cáo UBND Phường

Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Ngày đăng 26/05/2019 | 03:47 | Lượt xem: 55
BÁO CÁO Thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019   PHẦN MỘT KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ...

Tình hình giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Bảy HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 26/05/2019 | 03:42 | Lượt xem: 59
Báo cáo Tình hình giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Bảy HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 1977
Total visited: 1904414