Trang chủ

Chương trình

Chương trình công tác năm 2018 của Ủy ban nhân dân phường Cầu Tre
Ngày đăng 02/03/2018 | 10:26 | Lượt xem: 231

Kê khai đăng ký sử dụng đất đạt 100%, vận động nhân dân xác nhận nguồn gốc đất, vận động cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở phấn đấu đạt 90% hộ đủ điều kiện

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 1655
Total visited: 2908378