Trang chủ

Chương trình

Chương trình công tác năm 2020 phường Cầu Tre

Ngày đăng 14/01/2020 | 08:22 | Lượt xem: 80
Xem chi tiết tại đây

Ban hành Chương trình công tác năm 2019 của UBND phường Cầu Tre Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 19/01/2019 | 06:22 | Lượt xem: 128
Xem chương trình công tác phường Cầu Tre 2019 tại đây

Chương trình công tác năm 2018 của Ủy ban nhân dân phường Cầu Tre

Ngày đăng 02/03/2018 | 10:26 | Lượt xem: 245
Kê khai đăng ký sử dụng đất đạt 100%, vận động nhân dân xác nhận nguồn gốc đất, vận động cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở phấn đấu đạt 90% hộ đủ điều kiện

Chương trình công tác năm 2017 của Uỷ ban nhân dân phường Cầu Tre

Ngày đăng 19/07/2017 | 03:53 | Lượt xem: 342
Xem chi tiết tại đây

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 2913
Total visited: 3202244