Trang chủ

Công khai thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày đăng 07/01/2021 | 10:04 | Lượt xem: 111
Quyết định số 3541/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên đại bàn thành phố Hải Phòng Xem chi tiết Quyết định tại đây

Thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 10/04/2019 | 10:33 | Lượt xem: 346
Quyết định số 3249/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng. ...

Thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 10/04/2019 | 10:29 | Lượt xem: 315
Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hải...

Thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 10/04/2019 | 10:23 | Lượt xem: 327
Quyết định số 2129/QĐ-CT ngày 02/8/2021 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành. Xem chi tiết thủ tục tại đây

Thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 10/04/2019 | 10:18 | Lượt xem: 274
Quyết định số 686/QĐ-CT ngày 29/3/2019 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Xem chi tiết Quyết...

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo

Ngày đăng 10/04/2019 | 10:13 | Lượt xem: 257
Quyết định số 3017/QĐ-CT ngày 04/12/2019 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành được sửa đổi bổ sung, thay thế; thủ tục hành chính bị bãi...

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Thanh tra

Ngày đăng 10/04/2019 | 10:03 | Lượt xem: 253
Quyết định số 1458/QĐ-CT ngày 27/6/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Xem chi tiết...

Thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình

Ngày đăng 10/04/2019 | 09:52 | Lượt xem: 270
Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình trên địa bàn thành phố Hải...

Thủ tục hành chính lĩnh vực y tế

Ngày đăng 10/04/2019 | 09:33 | Lượt xem: 277
Quyết định số 688/QĐ-CT ngày 29/3/2019 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Xem chi tiết tại đây

Thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 10/04/2019 | 09:25 | Lượt xem: 226
Quyết định số 820/QĐ-CT ngày 04/4/2019 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Chi tiết xem...

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1560
Tổng số truy cập: 5699616