Trang chủ

Bộ TTHC phường

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Cơ quan thực hiện
1 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đứng tên thành lập) 3 UBND phường Cầu Tre
2 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục để thành nhóm trẻ, lớp mẫu giáo mới 3 UBND phường Cầu Tre
3 Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại 3 UBND phường Cầu Tre
4 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại. 3 UBND phường Cầu Tre
5 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở 3 UBND phường Cầu Tre
6 Thủ tục công nhận “Gia đình văn hóa” 3 UBND phường Cầu Tre
7 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai 3 UBND phường Cầu Tre
8 Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã 3 UBND phường Cầu Tre
9 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản 3 UBND phường Cầu Tre
10 Đăng ký thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học 3 UBND phường Cầu Tre
11 Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục 3 UBND phường Cầu Tre
12 Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại 3 UBND phường Cầu Tre
13 Thủ tục Đăng ký khai sinh 3 UBND phường Cầu Tre
14 Thủ tục: “Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ”. 3 UBND phường Cầu Tre
15 Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng 3 UBND phường Cầu Tre
16 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa 3 UBND phường Cầu Tre
17 Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã 3 UBND phường Cầu Tre
18 Thủ tục Đăng ký kết hôn 3 UBND phường Cầu Tre
19 Thủ tục: “Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi” 3 UBND phường Cầu Tre
20 Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng 3 UBND phường Cầu Tre

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 464
Tổng số truy cập: 1373368