Trang chủ

Bộ TTHC phường

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại 3 UBND phường Cầu Tre
2 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại. 3 UBND phường Cầu Tre
3 Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã 3 UBND phường Cầu Tre
4 Lĩnh vực Phát triển nông thôn - Thủ tục Chứng thực Hợp đồng hợp tác của tổ hợp tác 3 UBND phường Cầu Tre
5 Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại 3 UBND phường Cầu Tre
6 Thủ tục Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học 3 UBND phường Cầu Tre
7 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã 3 UBND phường Cầu Tre
8 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội 3 UBND phường Cầu Tre
9 Thủ tục xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số 3 UBND phường Cầu Tre
10 Thủ tục Đăng ký khai sinh 3 UBND phường Cầu Tre
11 Thủ tục: “Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ”. 3 UBND phường Cầu Tre
12 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa 3 UBND phường Cầu Tre
13 Thủ tục Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 3 UBND phường Cầu Tre
14 Thủ tục Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm 3 UBND phường Cầu Tre
15 Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã 3 UBND phường Cầu Tre
16 Thủ tục Đăng ký kết hôn 3 UBND phường Cầu Tre
17 Thủ tục: “Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi” 3 UBND phường Cầu Tre
18 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa 3 UBND phường Cầu Tre
19 Chuyển đổi cơ cấu cây trông trên đất trồng lúa 3 UBND phường Cầu Tre
20 Thủ tục Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại 3 UBND phường Cầu Tre

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1656
Tổng số truy cập: 5699575