Trang chủ

Bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp

Kỳ họp thứ 12 HĐND phường Cầu Tre khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 21/05/2020 | 04:17 | Lượt xem: 251

Ngày 21/5/2020 HĐND phường Cầu Tre tổ chức kỳ thứ 12 HĐND phường Cầu Tre khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Nội dung kỳ họp xem xét báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, kế hoạch phát triển kinh tế xã hộ , quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm; kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của thường trực HĐND; Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm. Kết quả thực hiện Nghị về chương trình giám sát của HĐND phường; Nghe thông báo của UBMTQ phường tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị chung của cử tri tham gia vòa nội dung kỳ họp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị cụ thể, chất vấn những vấn đề cần giải trình tại kỳ họp

Tại kỳ họp thông qua các tờ trình: tờ trình của UBND phường thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh; quyết toán ngân sách phường năm 2019; Tờ trình HĐND về việc miễn nhiệm chức danh PCT HĐND, Ủy viên UBND phường; kiện toàn chức danh PCT HĐND, Trưởng ban pháp chế HĐND, UVUBND phường theo thẩm quyền. Kết quả đồng chí Vũ thị Thanh Hoa  - Chủ tịch Hội LHPN phường được bầu PCT UBND phường Khóa VIII nhiệm kỳ 2016 - 2021 số phiếu 22/22 đạt 100%; Đ/c Nguyễn Thị Trang - Bí thư Đoàn thanh niên được Bầu Trưởng ban pháp chế HĐND phường số phiếu 22/22 đạt 100%; Đ/c Phạm Quang Huy - Chỉ huy trưởng CHQS phường được bầu Phó Ban pháp chế HĐND phường số phiếu 22/22 đạt 100%./.

Bài và ảnh QTM P. Cầu Tre

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1658
Tổng số truy cập: 5611408