Trang chủ

Bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp

Kỳ họp thứ 11 HĐND phường Cầu Tre khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 20/12/2019 | 03:47 | Lượt xem: 200

Ngày 19/12/2019, HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tiến hành kỳ họp thứ 11. Kỳ họp được tổ chức trong thời gian 01 ngày, với tinh thần trách nhiệm của các đại biểu và các cơ quan phục vụ, kỳ họp đã hoàn thành chương trình đề ra đảm bảo đúng Luật tổ chức Chính quyền địa phương và có chất lượng.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 11 HĐND phường Cầu Tre khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Hội nghị đã có 149 cử tri tham gia tại hội nghị tiếp xúc, với 07 lượt ý kiến tham gia vào nội dung kỳ họp; Thường trực HĐND phường tổng hợp ý kiến, kiến nghị chung của cử tri, đồng thời thông báo đến các bộ phận có trách nhiệm tiếp thu trong quá trình chuẩn bị kỳ họp; có 02 lượt ý kiến tham gia, góp ý với nội dung các báo các, tờ trình, dự thảo Nghị quyết kỳ họp. Các đại biểu HĐND phường đã chủ động nghiên cứu tài liệu, tập trung các nội dung chính và phát hiện một số vấn đề, tham gia tích cực, có trách nhiệm vào nội dung các báo cáo trình tại kỳ họp. Nhìn chung các ý kiến phát biểu có chất lượng, không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, tập trung mang tính xây dựng. Nhiều ý kiến làm rõ thêm những vấn đề nêu trong báo cáo, chương trình.  Đa số ý kiến tập trung phân tích, đánh giá về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019, bàn về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2020; thảo luận sâu một số nội dung sẽ được quyết định trong kỳ họp như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020; dự toán phân bổ ngân sách phường năm 2020; Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND phường năm 2020; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2020.

Kỳ họp thứ 11 HĐND phường thông qua 05 Nghị quyết gồm:

1. Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Kế hoạch về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020;

2. Nghị quyết về thực hiện dự toán và phân bổ ngân sách phường năm 2020;

3. Nghị quyết thông qua Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND phường năm 2020;

4. Nghị quyết thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020;

Bài và ảnh QTMPCT

 

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1670
Tổng số truy cập: 3029999