Trang chủ

Bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp

Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân phường
Ngày đăng 16/01/2019 | 01:11 | Lượt xem: 314

Giám sát là một trong những chức năng chủ yếu của Hội đồng nhân dân (HĐND). Thực tiễn hoạt động của HĐND trong những năm qua cho thấy, HĐND đã có nhiều cố gắng để tăng cường công tác giám sát việc thi hành Hiến pháp, luật và các nghị quyết của HĐND. Kết quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân đã có tác dụng tích cực trong việc giải quyết các vấn đề bức xúc ở địa phương. Phát huy kết quả đạt được, năm 2018, HĐND phường Cầu Tre tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát. Nội dung giám sát được triển khai toàn diện trên các lĩnh vực, bám sát vào những vấn đề nổi cộm được cử tri, nhân dân quan tâm.

Cụ thể trong năm 2018, HĐND phường đã giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND phường về nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng năm 2018; công tác thu, chi ngân sách, công tác chính sách xã hội, công tác an sinh xã hội năm 2017; giám sát việc triển khai 03 Nghị quyết chuyên đề của HĐND quận Ngô Quyền.

Tiếp xúc cử tri tại kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân phường Khóa VIII nhiệm kỳ 2016 - 2021

 Kết quả giám sát việc thi hành pháp luật, việc thực hiện nghị quyết HĐND phường về nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng năm 2018 cho thấy: Từ đầu năm đến nay, tình hình kinh tế, xã hội của phường có sự tăng trưởng đáng kể, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu KT - XH-ANQP được giao. Những nhiệm vụ trọng tâm như thu ngân sách (đặc biệt là thuế ngoài quốc doanh, hoàn thành trước kế hoạch một tháng), công tác cải cách hành chính, quản lý nhà nước về TTXD, VSMT; Xây dựng nếp sống văn minh đô thị; các chỉ tiêu về văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục, an sinh xã hội.. đã được  tập trung lãnh đạo đạt kết quả cao. 20 nhiệm vụ thường xuyên đã được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra, trong đó có một số nhiệm vụ nổi bật đó là việc thực hiện Nghị quyết chuyên đề của quận về cải tạo ngõ nghẽn, Vệ sinh môi trường, huy động ủng hộ, cải tạo nâng cấp Nghĩa trang Liệt sỹ quận, các ngõ ngách trang trí cờ hoa, ánh sáng với kinh phí hàng trăm triệu đồng, công tác đảm bảo VSATTP được thực hiện tốt trong năm không xảy ra ngộ độc thực phẩm, qua kiểm tra chưa phát hiện ra có hàng giả, hàng nhái ở các cửa hàng kinh doanh dịch vụ.

Kết quả giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND phường về công tác công tác thu, chi ngân sách năm 2017 cho thấy: Công tác thu, chi cơ bản đảm bảo cân đối phục vụ các hoạt động tại địa phương. Chi ngân sách đã bám sát dự toán cấp trên giao, đáp ứng được nhiệm vụ chi thường xuyên, đột xuất của địa phương, nghị quyết HĐND đề ra. Công tác lập dự toán thu ngân sách đã được xác định cụ thể cho từng nguồn thu, từng sắc thuế phát sinh trên địa bàn, trên cơ sở tích cực, chủ động khai thác tốt mọi nguồn thu nhằm tăng thu cho NSNN. UBND phường đã tổ chức triển khai công tác thu, chi ngân sách năm 2017 khá toàn diện, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch được giao.

Kết quả giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND phường về công tác chính sách xã hội, an sinh xã hội năm 2017 cho thấy: Công tác thực hiện chính sách xã hội, an sinh xã hội đã được đảm bảo đúng, đủ, kịp thời, việc triển khai làm quy trình ủy thác cho các hội viên vay, quản lý vốn đảm bảo chặt chẽ, sự phối hợp giữa các tổ chức hội, đoàn thể thực hiện cơ bản tốt. Công tác giải quyết các chế độ trợ cấp, phụ cấp hàng tháng, chế độ trợ cấp một lần cho các đối tượng người có công và thân nhân trên địa bàn phường được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định. Nhờ các chính sách ưu đãi của Nhà nước; sự quan tâm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, sự giúp đỡ, động viên của cộng đồng và sự cố gắng của bản thân, đến nay phần lớn đời sống hộ chính sách người có công của phường đều ở mức trung bình khá so với cộng đồng dân cư nơi cư trú, góp phần giữ vững và ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn phường.

Kết quả giám sát việc thực hiện triển khai 03 Nghị quyết chuyên đề HĐND quận cho thấy : 

Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong cải tạo ngõ, ngách thuộc khu vực có dự án triển khai chậm tiến độ trên địa bàn Quận Ngô Quyền, UBND phường đã đề nghị UBND quận đầu tư kinh phí cải tạo phần ngầm, thành phố cấp xi măng, nhân dân đóng góp kinh phí làm mặt ngách 2/270 Đà Nẵng với khối lượng 240m2, còn 02 ngách thuộc Dự án T40, UBND phường tiếp tục đưa vào kế hoạch cải tạo trong thời gian tới.

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc tăng cường hiệu quả quản lý về vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn Quận Ngô Quyền, UBND phường đã bám sát 08 chỉ tiêu cụ thể trong Nghị quyết được tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân trên địa bàn, bước đầu nhận được sự đồng thuận trong nhân dân đem lại vệ sinh môi trường được phong quang, sạch đẹp hơn;

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc tăng cường hiệu quả công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn Quận Ngô Quyền giai đoạn 2017-2021, HĐND phường đánh giá cao kết quả trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn phường, mặc dù diện tích rộng, số người kinh doanh buôn bán thực phẩm, quán ăn, nhà hàng, số lớp, số nhà trẻ tư thục nhiều nhưng trong thời gian qua không xảy ra trường hợp nào ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.

Qua giám sát HĐND phường đánh giá cao việc thực hiện tốt nhiệm vụ, nghiêm túc, đúng quy định của các bộ phận chịu sự giám sát, đồng thời chỉ ra một số thiếu sót để các bộ phận kịp thời điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện.

Đối với hoạt động giám sát tại kỳ họp: Thường trực HĐND phường thường xuyên giám sát hoạt động của UBND phường thông qua việc xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND phường trình kỳ họp theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, chú trọng đôn đốc, giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND.

Kỳ họp thứ Sáu, thứ Bảy HĐND phường Cầu Tre Khóa VIII đã thông qua 08 Nghị quyết, các Nghị quyết của HĐND được tuyên truyền rộng rãi, công bố công khai đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn phường đồng thời yêu cầu đại biểu HĐND phường tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết của kỳ họp với cử tri tại nơi đại biểu ứng cử góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương.

 

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 2870
Tổng số truy cập: 3201897