Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Ngày đăng 31/03/2021 | 10:00 | Lượt xem: 332

Thực hiện Chỉ thị số 01- CT/TW của Bộ Chính trị, khóa XIII "Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng", trong hai ngày 27-28/3/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến toàn quốc từ điểm cầu Trung ương tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc Hội) kết nối với 67 điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và đường truyền mở rộng đến hơn 7.300 điểm cầu cơ sở.

Tại điểm cầu Quận ủy Ngô Quyền do đồng chí Phạm Văn Hà, TUV, Bí thư Quận ủy chủ trì. Cùng tham dự có các đồng chí Phó Bí thư Quận ủy; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy; Các đồng chí cán bộ chủ chốt nghỉ hưu trên địa bàn; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên, viên chức các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Quận ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội quận;  Các đồng chí trưởng phó các phòng, ban, ngành đơn vị thuộc quận; Các đồng chí Báo cáo viên, Dư luận viên xã hội quận; Các đồng chí Bí thư, phó Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc quận với 215 đại biểu. Quận Ngô Quyền cũng kết nối trực tuyến tới 12 điểm cầu là tại các địa phương, đơn vị cơ sở với 1.130 đại biểu.

Quang cảnh hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên là các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng truyền đạt 5 chuyên đề là những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, bao gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; khẳng định những thành tựu, nắm vững các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; nhận diện đầy đủ và sâu sắc về thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức, nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới; liên hệ và vận dụng phù hợp theo yêu cầu, điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm xác định và chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, chính quyền, hoàn thành các mục tiêu do Đại hội đề ra.

Một số hình ảnh tại Hội nghị các điểm cầu

Điểm cầu phường Cầu Đất

Điểm cầu phường Cầu Tre

Điểm cầu phường Đông Khê

Điểm cầu Phường Đồng Quốc Bình

Điểm cầu phường Gia Viên

Điểm cầu phường Lạc Viên

Điểm cầu phường Lạch Tray

Điểm cầu Phường Lê Lợi

Điểm cầu phường Lạch Tray

Điểm cầu phường Máy Tơ

Điểm cầu phường Máy Chai

Điểm cầu phường Vạn Mỹ

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1698
Tổng số truy cập: 5611398