DANH SÁCH TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN TỔ DÂN PHỐ
Ngày đăng 02/02/2020 | 09:04 | Lượt xem: 70

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đặng Thị Ngân

Tổ 1

0386.987.191

2

Nguyễn Văn Liêm

Tổ 2

0396.401.540

3

Đào Thị Kiếm

Tổ 3

0793.267.082

4

Lê Thị Thu Hà

Tổ 4

0934.356.809

5

Nguyễn Ngọc Bằng

Tổ 5

0708.620.928

6

Nguyễn Xuân Tốn

Tổ 6 cũ

0912.155.248

7

Trịnh Thị Bình

Tổ 6

02253.564.417

8

Dương Thị Hạnh

Tổ9

0934.222.895

9

Ngô Văn Nhanh

Tổ 10

 

10

Nguyễn Khắc Thịnh

Tổ 11

0932.488.419

11

Nguyễn Thị Dạt

Tổ 12 cũ

09345.061.254

12

Trần Xuân Tích

Tổ 12

0368.962.933

13

Nguyễn Liệu

Tổ 13

0383.958.036

14

Lê Văn Nhanh

Tổ 14

0822.151.198

15

Lê Văn Chự

Tổ 16

0948.356.451

16

Đinh Nho Duyệt

Tổ 17

0973.849.580

17

Trần Cảnh Đình

Tổ 18

0912.758.574

18

Vũ Đức Thuấn

Tổ 19

0913.224.895

19

Ngô Thị Thiệp

Tổ 23

0906.251.076

20

Nguyễn Thị Nhàn

Tổ 24

0943.026.188

21

Trần Thị Bích Liên

Tổ 25

0904.644.644

22

Nguyễn Văn Niên

Tổ 26

0382.303.628

23

Đặng Mạnh Hùng

Tổ 27

0946.632.523

24

Trịnh Công Mẫn

Tổ 28

0941.422.258

25

Trần Thị Phượng

Tổ 8

02253.564.387

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1615
Tổng số truy cập: 3029944