DANH SÁCH TỔ TRƯỞNG TỔ DÂN PHỐ NHIỆM KỲ 2019 - 2021
Ngày đăng 03/02/2020 | 09:00 | Lượt xem: 90

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ  

Điện thoại liên hệ

1

Phạm Đức Hinh

Tổ trưởng tổ 2

Số 12/20/313 Đà Nẵng

0382.946236

2

Nguyễn Thị Cẩn

Tổ trưởng tổ 3

Số 3/2/311 Đà Nẵng

9.567.132

0778.258.238

3

Triệu Duy Thắng

Tổ trưởng tổ 4

Số …../309 Đà Nẵng

091.3365709

4

Trần Ngọc Hùng

Tổ trưởng tổ 5

Số 7/3/90/191 ĐN

093.4576478

5

Phạm Doãn Quý

Tổ trưởng tổ 6 (cũ)

Số 1/75/279 Đà Nẵng

0904053535

6

Mai Thị Hòa

Tổ trưởng tổ 6

Số 21/315 Đà Nẵng

3.852.106

0904.224.704

7

Hoàng Xuân Hanh

Tổ trưởng tổ 8

Số 40/256 Đà Nẵng

0904323119

8

Trịnh Thị Loan

Tổ trưởng tổ 9

Số 10A Tập thể Cảng

3.567.530

038.5412599

9

Nguyễn Văn Đỉnh

Tổ trưởng tổ 10

Số 9/8/279 Đà Nẵng

079.5350699

10

Lê Văn Dưỡng

Tổ trưởng tổ 11

Số 21/263 Đà Nẵng

090.3261035

11

Nguyễn Thị Nguyệt

Tổ trưởng tổ 12 (cũ)

Số 32/9/239 Đà Nẵng

3.565.169

12

Tô Thị Hòa

Tổ trưởng tổ 12

73/2/246A Đà Nẵng

0904.291785

13

Ngô Trọng Giao

Tổ trưởng tổ 13

Số 3/60/191 Đà Nẵng

098.9996214

14

Trịnh Mạnh Khỏe

Tổ trưởng tổ 14

Số 9C/15/10/191 Đà Nẵng

0913548306

15

Nguyễn Anh Hòa

Tổ trưởng tổ 16

Số 2/27/258 Đà nẵng

0912051861

16

Phạm Văn Nga

Tổ trưởng tổ 17

Số 11/248 Đà Nẵng

091.3243040

17

Vũ Thị Bình

Tổ trưởng tổ 18

Số 3/5/246 A Đà nẵng                                                                     

3.564.899

0936.192.830

18

Vũ Thị Thìn

Tổ trưởng tổ 23

Số 75/28/98/256 Đà Nẵng

0934395996

19

Trần Thục Hiền

Tổ trưởng tổ 24

Số 49 A1 Thái Phiên

0766473147

20

Vũ Đình Hùng

Tổ trưởng tổ 26

Số 11/ 246A Đà Nẵng

0982215562

21

Nguyễn Thị Xuân

Tổ trưởng tổ 27

Mặt bằng lô 4 Đà Nẵng

0904584228

22

Nguyễn Thị Yên

Tổ trưởng tổ 28

Số 94 CT 3 lô B1 Thái Phiên

0914866325

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1673
Tổng số truy cập: 3029962