DANH SÁCH BÍ THƯ CHI BỘ TỔ DÂN PHỐ NHIỆM KỲ 2019 - 2022
Ngày đăng 03/02/2020 | 08:30 | Lượt xem: 82

STT

Họ và tên

Chức danh

cấp uỷ

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

`1

Phạm Quốc Hùng

BT chi bộ

TT tổ số 1

Số 9/85/30/313 Đà Nẵng

3.565.469

0903.210.862

2

Trần Văn Mạch

BT chi bộ 2

15/34/313 ĐN

3.564.787

0987.143.480

3

Đào Thị Kiếm

BT chi bộ 3

10/43/313 ĐN

3.565.351

0793267082

4

Hoàng Hữu Trường

BT chi bộ 4

9/3/309 ĐN

0972.732.724

5

Nguyễn Ngọc Bằng

BT chi bộ 5

7/19/191 ĐN

3.567.457

0708 620928

6

Nguyễn Xuân Tốn

BT chi bộ 6 (cũ)

Số 45/279 Đà Nẵng

3.851.943

0912.155.248

7

Nguyễn Văn Độ

BT chi bộ 6

11A-C13/313 Đà Nẵng

0935.836988

8

Đặng Văn Thắng

BT chi bộ 8

Số 4/32/258 Đà Nẵng

0903245376

9

Dương Thị Hạnh

BT chi bộ 9

Số 17/313 Đà Nẵng

0934222895

10

Vũ Văn Đồng

BT chi bộ 10

16/26/291 ĐN

3.565.839

0988.406.832

11

Trần Danh Minh

BT chi bộ 11

Số 16/13/239 Đà Nẵng

0903.483.123

12

Nguyễn Văn Thọ

BT chi bộ 12 (cũ)

Số 6/9/239 Đà nẵng

3.851.880

0912.262.351

13

Khoa Đăng Huy

BT chi bộ 12

Số 23/244 Đà Nẵng

0913244406

14

Nguyễn Liệu

BT chi bộ 13

7 phụ 28/191 ĐN

3.565.821

038.395.8036

15

Lê Văn Nhanh

BT chi bộ 14

Số 8/10/191 Đà nẵng

3.567.368

0822.151198

16

Nguyễn Văn Chự

BT chi bộ 16

11/37/258 ĐN

3.565.451

0904.080458

17

Nguyễn Trọng Long

BT chi bộ 17

250 Đà Nẵng

3.825.331

0775.244248

18

Nguyễn Văn Đức

BT chi bộ 18

Số 12A T15/246A

Đà Nẵng

0912.758.574

19

Lương Hoàng Mỵ Hằng

BT chi bộ

TT tổ số 19

Số 1A K1 C26 Cầu Tre

0903.462526

20

Ngô Thị Thiệp

BT chi bộ 23

75/98/256 Đà nẵng

0906251076

21

Ngô Thị Kim Dung

BT chi bộ 24

Số 41 A2 Thái Phiên

3.565.532

0934.339.214

22

Nguyễn Thị Hồng Hà

BT chi bộ

TT tổ số 25

Số 6 lô 3 Thái Phiên

0935.130564

23

Nguyễn Văn Niên

BT chi bộ 26

27/246A ĐN

3.825.645

038.230.3628

24

Đặng Mạnh Hùng

BT chi bộ 27

Mặt bằng B4 Thái Phiên

0946.632523

25

Trịnh Công Mẫn

BT chi bộ 28

MB lô B1 TP

3.568.441

0941.422258

 

 

 

 

 

 

 

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1598
Tổng số truy cập: 3029942