Hội CCB phường phát huy truyền thống: “TRUNG THÀNH – ĐOÀN KẾT – GƯƠNG MẪU – ĐỔI MỚI”
Ngày đăng 16/02/2019 | 02:51 | Lượt xem: 383

Hội CCB phường Cầu Tre dưới sự lãnh đạo toàn diện trực tiếp của đảng ủy, sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp hội cấp trên. Hội luôn được sự quan tâm, giúp đỡ của HĐND – UBND -  UBMTTQ Việt Nam, các ban ngàn h đoàn thể và nhân dân, cùng với sự năng động, sáng tạo, tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ hội viên trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Hội thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, có bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng, kiên định với mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc, CNXH, Chủ nghĩa Mác Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, gương mẫu trong học tập và thực hiện mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch bác bỏ các quan điểm sai trái, tích các đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, các hiện tượng tiêu cực về tệ nạn xã hội giữ vững phẩm chất "Bộ đội cụ Hồ". Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và bảo vệ nhân dân. Đã có nhiều đồng chí CCB tham gia đảng ủy- HĐND là bí thư, phó bí thư chi bộ, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố, chi hội trưởng các tổ chức đoàn thể ở cơ sở chiếm 33%.

Hội CCB phường tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động, đều đạt vượt chỉ tiêu được giao cụ thể hội CCB phường đã duy trì, phát huy tốt mô hình "Dòng mương, hàng cây, con đường, xanh sạch đẹp" CCB tham gia giữ gìn"TTATGT TTĐH – Cổng trường an toàn" mô hình dân vận khéo. Vận động quyên góp ủng hộ xây nhà khách CCB Điện Biện với số tiền 4.500.000đ (Bốn triệu năm trăm nghìn đồng). Xây dựng tu sửa nghĩa trang liệt sỹ quận Ngô Quyền 10.000.000đ (Mười triệu đồng).

Hội CCB phường mừng thọ cho hội viên Người cao tuổi

Cán bộ, hội viên CCB luôn nêu cao ý chí, tự lực tự cường, đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, vượt lên thoát nghèo. Hội đã quản lý tốt nguồn vốn vay ngân hàng chính sách, xã hội quận, sử dụng đúng mục đích, có số dư nợ 1.734.000.000đ (một tỷ, bảy trăm ba mươi tư triệu đồng) cho 82 hộ hội viên vay. Đồng thời ở các chi hội đã vận động xây dựng quỹ giúp đỡ nhau, với số tiền 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng) cho 5 hội viên vay không tính lãi . Quỹ hội đạt bình quân 360.000đ/người .

Hội thường xuyên thực hiện tốt các hoạt động tình nghĩa, đã kịp thời, động viên thăm hỏi, hội viên và gia đình lúc ốm đau, hoạn nạn, khó khăn trong năm đã chúc thọ 43 hội viên tặng qàu trị giá 5.000.000đ (Năm triệu đồng) tổ chức thăm hội viên ốm 120 lượt người; tặng quà trị giá 6.000.000đ (Sáu triệu đồng) Tổ chức tang lễ, phúng viên 12 hội viên qua đời với số tiền là 30.000.000đ ( Ba mươi triệu đồng ).

Hội đã chủ động phối hợp với đoàn thanh niên, thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng và hoài bão cho thế hệ trẻ. Công tác xây dựng hội TSVM , gắn với học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thường xuyên được chú trọng, tổ chực hội ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng, mạnh cả về chính trị và tổ chức. Hội đã tập hợp CCB tham gia sinh hoạt đạt 96,92 % tổng số CCB toàn phường với những thành tích đã đạt được, hội CCB phường được UBND quận khen thưởng hội CCB trong sạch, vững mạnh xuất sắc; và có nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng năm 2018.

Hội CCB phường đã góp phần quan trọng vào hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm ANQS của phường Cầu Tre năm 2018.

 

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1573
Tổng số truy cập: 3029883